Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obrót

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu ze sprzedaży usług parkingowych przy użyciu kas rejestrujących, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących określono w art. 29 ustawy ...

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam wyjaśnia że otrzymane odszkodowanie za skradziony samochód nie jest obrotem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów ...

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 10.06.2003r. zapytanie, (uzupełnione w dniu 12.06.2003 r. o własne stanowisko) w sprawie udzielenia pisemnej informacji, czy szkoła zawierając umowę najmu winna naliczać i odprowadzać podatek od towarów i usług, informuje: Z przedsta ...

Kasy rejestrujące

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach zgodnie z pismem PP1-005-73/2003 z dnia 08.07.2003 r. Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uzupełnia informację w sprawie terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących udzieloną Spółce pismem Nr PP2/443/21/20 ...

Zapytanie dotyczy: czy w związku z przekroczeniem obrotu w wysokości 10.000 euro z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik jest winien, w okresie od dnia 29.12.2003 r. tj. od dnia przekroczenia obrotu, do dnia złożenia zgłoszenia rejestrującego tj. do dnia 6 stycznia 2004 r., zastosować do naliczenia zaległego podatku stawkę podatku VAT na sprzedane towary.

W związku z pismem z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje: W swoim piśmie zwraca się Pani z z ...

w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług gratisowych

Odpowiadając na zapytanie z dnia 23.11.2003 r. (data wpływu 24.11.2003 r.) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług gratisowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) ...

Dotyczy opłaty ewidencyjnej. Czy opłata ewidencyjna jest opodatkowana VAT-m, czy jest zwolniona? Czy jest to przychód, czy nie? Czy rejestrować ją w kasie fiskalnej jak inne przychody, a jeśli nie to gdzie? Opłata wpisana na fakturze musi posiadać PKWiU, jeśli jest zwolniona, to jaki symbol? Jak pobierać te opłaty i gdzie rejestrować, bo jesteśmy pośrednikami w pobieraniu tej opłaty dla "środka specjalnego"?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 12.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Czy wynagodzenie otrzymywane na podstawie umowy o współpracę jest prowizją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003r. (data wpływu: 25.11.2003r.), uzupełnione dnia 21.01.2004r. i 06.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne św ...

Jak opodatkować podatkiem VAT zakup na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2003 r. (wpływ do tut. organu 03.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zakupu na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 1 ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na rzecz nierezydenta?

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 ze zm.) dzierżawa łączy telekomunikacyjnych stanowi usługę telekomunikacyjną. Usługi te zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wchodzą w zakres grupowania PKWiU 64.20 „Usługi telekomunikacyjne”. Do ww. usług stosuje się obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT na podstawie § ...

Generowanie strony w 12 ms