Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odprawa celna ostateczna

Czy dokumenty potwierdzające wwóz towarów do kraju trzeciego, wystawione przez służby celne tego kraju stanowią podstawę do nie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 22%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 11.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określen ...

Generowanie strony w 9 ms