Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przestępstwo

Zdaniem podatnia z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do uzyskanych przychodów związnych z przestępstewem nie mogą mieć zastosowania przepisy ustawy o pdop. W takiej sytuacji Podatnik ma prawo dokonać korekty rzekomo osiągniętych przychodów z tytułu wpłaconych rat i w tej części skorygować zaliczki na podatek dochodowy.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. "P" z dnia 11 sierpnia 2005 r. (bez nu ...

Czy w przypadku, gdy sprzedane przez Spółkę dystrybutorowi jednostki doładowujące zostały następnie wyłudzone przez oszusta, w konsekwencji czego usługi telekomunikacyjne związane z tymi jednostkami doładowującymi nie zostały i nie zostaną wykonane, a należność pieniężna z tego tytułu zostanie zwrócona dystrybutorowi, Spółka ma prawo skorygować uprzednio wystawioną dystrybutorowi fakturę, zmniejszając liczbę sprzedanych mu jednostek doładowujących?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne w dwóch systemach: 1) post-paid, gdzie abonent opłaca abonament miesięczny (z góry), zaś faktycznie wykonane połaczenia sa faktu ...

Czy kwoty odszkodowań i innych form wyrównania uszczerbku (rekompensat) uzyskanych od sprawcy kradzieży podlegają wyłączeniu od opodatkowania do wysokości niedoborów niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, p ...

Czy od wartości nienależnie pobranych przez pracownika kwot pieniężnych pochodzących z przestępstwa należy naliczyć podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...


Obowiązek dokonania korekty podatku w trybie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w sytuacji otrzymania przedsiębiorstwa w formie majątku likwidacyjnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

CIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w środkach obrotowych Spółki na skutek wydania towaru na podstawie podrobionego/przerobionego dokumentu okazanego przez jej kontrahenta

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 100 ms