Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: paliwo silnikowe

Posiadam 3 samochody zakupione jako cięzarowe, a następnie przerobione na autobusy do przewozu osób. Pojazdy wykorzystuję w prowadzonej działalności. Czy mam prawo do odliczenia podatku nalicznego od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do tych samochodów ?

DECYZJA Na podstawie przepisu art.14 b par.5 pkt2 i art.207 ustawy Ordynacja podatkowa/t.j.Dz..U. z 2005r. nr 8, poz.60 z późn.zm./z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika U.S. z dn.22.03.05r. Nr PP/443-20/05 zmienione decyzją Dyrektora tut. I.S. z dn.22.06.2005r. Nr ZP2-449/I/1/05 ,w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Uzasadnienie Stoswnie do d ...

Pytanie Podatnika dotyczy określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług zarówno przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu, jak i dostawie krajowej paliw silnikowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), art. 29 ust.1 i ust.20, art.31 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 21.04.2005r. na posta ...

Czy z tytułu nabycia paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodu używanego do działalności gospodarczej po dniu 30.04.2004 r., przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT w pełnej wysokości?

W dniu 14.09.2005 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, pytając czy przysługuje Panu prawo odliczenia podatku naliczonego VAT w pełnej wysokości z tytułu nabycia paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodu używanego do działalności gospodarczej po dniu 30.04.2004 r. Pisze Pan, że jest podatni ...

Czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego z naruszeniem terminu określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o VAT powoduje utratę prawa do odliczenia podatku naliczopnego przy nabyciu paliwa ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. OrdyŹnacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 23.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakreŹsu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach postanawia uznać, iż przeprowadzenie ...

Jak należy postępować w przypadku podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów testowych i przedsprzedażnych w firmie handlującej samochodami ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20-12-2005 r. stwierdza, że brak możliwości obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego od nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego or ...

Czy można odliczyć podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego marki Renault Kangoo o ładowności 730 kg oraz 5 miejscach siedzących, w przypadku, gdy umowa leasingu została zawarta dnia 23.07.2002r., czyli przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o VAT, a zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w dniu 04.05.2004r. a więc w terminie wynikającym z zapisu art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.12.2005 r. w sprawie zapytania dotyczącego możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego marki ...

Czy gaz ziemny wysokometanowy CNG w stanie gazowym o symbolu PKWiU 11.10.20-00.10 przeznaczony do zasilania pojazdów, sprzedawany na stacjach paliw jest objęty zerową stawką podatku akcyzowego?

Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24 stycznia 2006 roku. (wpływ do tut. Urzędu 6 lutego 2006 roku) oraz jego uzupełnienia z dnia 23 lutego 2006 roku (wpływ do tut. Urzędu 23 lutego 2006 roku) w s ...

Czy można odliczać w całości podatek VAT od zakupu motoroweru oraz paliwa do jego napędu?

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż firma planuje zakupić motocykle, skutery lub motorowery na potrzeby związane z prowadzoną działalnością (głównym profilem działalności gospodarczej firmy jest wynajem samochodów). Zakup ten ma służyć: - wprowadzeniu do oferty spółki wynajmu motocykli, skuterów, motorowerów, - ograniczeniu wysokich kosztów oraz czasu transportu i dystrybucji materiałów reklamowyc ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz zakupu paliwa do wielu pojazdów samochodowych typu Ford Transit oraz KIA Picanto jako spełniających warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na podstawie badania technicznego przeprowadzonego w pojedynczym pojeździe danego typu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz zakupu paliwa do wielu pojazdów samochodowych typu Ford Transit ...

Czy barwniki (występujące w obrocie wraz ze znacznikami) takie jak np. substancje określone w załączniku do niniejszego pisma, stanowią wyroby akcyzowe, o których mowa w poz 6 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym (pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych bez względu na symbol PKWiU/CN)?

Wniosek podatnika dotyczył udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.). Zgodnie z opisanym w Państwa wniosku stanem faktycznym Spółka X w ramach prowadzonej działalności nabywa wewnątrzwspólnotowo barwniki wraz ze znacznikami (kod CN 3204 9000) służące do zabarwienia olejów, dla potrz ...

Generowanie strony w 27 ms