Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo do wizerunku

Czy Klub Sportowy jako podatnik wypłacający wynagrodzenie podmiotowi (osobie prawnej) posiadającemu siedzibę w Serbii za udzielenie upoważnienia do korzystania z wizerunku koszykarki i komercyjnego wykorzystania wizerunku, zobowiązany jest potrącić podatek dochodowy u źródła z tytułu jego wypłaty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 tekst jednolity) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.05.2005 r. (data wpływu do tut. Organu 19.05.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zak ...


Czy Klub Sportowy jako podatnik wypłacający wynagrodzenie podmiotowi (osobie prawnej) posiadającemu siedzibę w Stanach Zjednoczonych za udzielenie upoważnienia do korzystania z wizerunku koszykarki i komercyjnego wykorzystania wizerunku, zobowiązany jest potrącić podatek dochodowy u źródła z tytułu jego wypłaty ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 tekst jednolity ) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.05. 2005 r. (data wpływu do tut. Organu 19.05.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie pod ...

Generowanie strony w 4 ms