Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sala koncertowa

Podatnik zwrócił się z zapytaniem jaką stawką podatku VAT opodatkowane są świadczone przez niego czynności w zakresie udostępnienia kontrahentowi sali koncertowej Radia XX na potrzeby inne niż wykonanie koncertu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 12.04.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem jaką stawką podatku VAT opodatkowane są świadczone przez niego czynności w zakresie udostępnienia kontrahentowi sali koncertowej bez pobrania należności.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Radia - przedstawione we wniosku z dnia 12.04.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczące ...

Opodatkowanie usług wynajmu sali koncertowej (kameralnej) przez podmiot wpisany do rejestru instytucji kultury.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 85 ms