Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja wymiarowa

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastoswania prawa podatkowego w odniesieniu do korygowania deklaracji podatkowych VAT-7 po przeprowadzeniu przez organ podatkowy postępowania kontrolnego i postępowania podatkowego oraz wydaniu decyzji wymiarowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika w sprawie korekty deklaracji VAT-7 po wydaniu przez organ podatkowy decyzji wymiarowej, zawarte w złożonym w dniu 11.10.2005 roku wniosku za nieprawidło ...

Generowanie strony w 6 ms