Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mur oporowy

Jaką stawkę należy zastosować w przypadku zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z posadowionym murem oporowym, w celu uzupełnienia sąsiedniej nieruchomości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie wysokości stawki podatkowej podatku od towarów i usług dla dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej murem oporowy ...

Czy nieodpłatnie przekazane egzemplarze gazety mozna uznać za próbki?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że M. Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania czasopism skierowanych do lekarzy. Sprzedaż czasopism odbywa się wyłącznie na zasadzie pr ...

Generowanie strony w 20 ms