Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż posiłków

Jaką stawką opodatkować dostawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika xxxxxxxxxxx z dnia 19 stycznia 2005 rok (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Chojnicach 04.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie s ...

Czy sprzedaż obiadów przez stołówkę szkolna dla byłych pracowników (obecnie emerytów) jest opodatkowana stawką podatku VAT 7%?

Postanowieniew sprawie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Na podstawie przepisów, art. 14 a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 30 maja 2005r. (data wpływu do US - 31 maja 2005r.) w sprawie udzielenia interpr ...

Czy w związku z ewentualnym powstaniem obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej konieczne jest zainstalowanie urządzeń fiskalnych we wszystkich punktach sprzedaży i ewidencjonowanie każdej dokonanej sprzedaży?

Wnioskiem z dnia 15 listopada 2005r. Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy w związku z ewentualnym powstaniem obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej konieczne jest zainstalowanie urządzeń fiskalnych we wszystkich punktach sprzedaży i ewidencjonowanie każdej dokonanej sprzedaży. Jak wynika z treści pisma w sprawie interpretacji Strona - Jednostka Wojsk ...

Czy posiłki sprzedawane w stołówce szkolnej dla słuchaczy szkoły i innych szkół są zwolnione od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy wpłaty pracowników i osób z zewnątrz za wydawane posiłki są opodatkowane stawką 7%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy obiady przygotowywane dla innej placówki mieszczącej się na terenie tej samej gminy są zwolnione od podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy Wnioskodawca właściwie opodatkowuje usługi żywienia w stołówce ośrodka?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Usługi świadczone przez Szkołę w ramach usług edukacyjnych podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast w przypadku gdy obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to w tej części zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Usługi świadczone przez Szkołę w ramach usług edukacyjnych podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast w przypadku gdy obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to w tej części zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy Wnioskodawca powinien naliczać podatek od towarów i usług od przygotowywanych obiadów dla uczniów oraz pracowników szkoły, obiadów finansowanych przez MOPR, czy przygotowywane obiady korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 8 ms