Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: produkty biobójcze

Okeślenie stawki podatku od towarów i usług dla preparatów biobójczych znajdujących się grupowaniu PKWiU 24.20.14-90.00

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Pan … prowadzącego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “…” w …, z dnia 8 września 2005r, (wpływ do tut. Organu 12 września 2005r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za prawi ...

Jaką stawką VAT należy opodatkować powyższe preparaty sklasyfikowane wg PKWiU 24.20.14-90.00 w okresie od 1 września 2006 r. do upłynięcia terminu ważności preparatów biobójczych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych lub wirusobójczych mogły korzystać ze 7% stawki podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2007 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zw. z poz. 107 załącznika nr 3 do ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

1. Czy kryterium zastosowania „wyłącznie w ochronie zdrowia”, którym posłużono się w poz. 107 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozumieć, że preparaty faktycznie znajdą zastosowanie w ochronie zdrowia, a podatnik zobowiązany jest sprawdzać taki stan faktyczny, jeśli tak to w jaki sposób? 2. Co należy rozumieć przez pojęcie „ochronę zdrowia”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Czy środek musi być zbywany bezpośrednio podmiotom na cele związane z ich działalnością polegającą na świadczeniu usług ochrony zdrowia, czy też stawką 7% będzie objęta sprzedaż dokonywana przez producenta tych wyrobów podmiotom zajmującym się działalnością handlową (pośrednikom) wykorzystującym ten środek w celu dalszej odsprzedaży podmiotom zużywającym je przy czynnościach ochrony zdrowia oraz czy odbiorcą może być osoba nie prowadząca działalności gospodarczej na potrzeby własne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Preparat posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym. Czy w opisanej sytuacji Spółka ma prawo stosować stawkę 7%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Określenie właściwej stawki podatku VAT dla sprzedaży produktu biobójczego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produktu o symbolu PKWiU 20.20.14.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Spółka ma prawo do zastosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% przy sprzedaży preparatu P-Z sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 20.20.14.0, na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 w związku z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy Spółka ma prawo do obciążania ww. produktów biobójczych 7%, a w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 8% podatkiem od towarów i usług - to znaczy, czy do produktów tych znajdzie zastosowanie pozycja 83 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 142 ms