Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: deklaracja sumaryczna

Podatnik zapytuje czy składając deklarację VAT należy w sposób łączny obliczać podatek należny z tytułu wykonywanych czynności, tj. dla czynności wykonywanych na zlecenie sądu i czynności zlecanych bezpośrednio przez klientów w ramach prowadzonej kancelarii.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8/2005, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.06.2005r. (data wpływu 15.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie łącznego rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług pomocy prawnej z ...

Czy w przypadku zaliczenia przychodów uzyskanych z najmu nieruchomości do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód ten należy wykazywać w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5 w łącznej kwocie z przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy czynny podatnik podatku VAT (osoba fizyczna) jest obowiązany wykazywać w jednej zbiorczej deklaracji obrót wynikający zarówno z działalności gospodarczej jak i z wynajmu lokali mieszkalnych w budynku niezwiązanym z prowadzoną działalnością?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.12.05 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstaw ...

Czy zmiana ceny nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych skutkuje obowiązkiem korekty zapłaconej akcyzy, a co za tym idzie deklaracji uproszczonych i deklaracji miesięcznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 178 ms