Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedawnienie roszczeń

Czy przychód z tytułu umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań u dłużnika -osoby fizycznej prowadzącej działalność powstaje w momencie zaliczenia przedawnionej należności w koszty operacyjne wierzyciela?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2005 r. G. z/s w Gdańsku (data wpływu do tut. Urzędu: 31.05.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 02 sierpnia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.08.200 ...

Czy roszczenia przedwnione stanowią koszt uzyskania przychodu ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 sierpnia 2005 r. ( data wpływu 12.09.2005 r. ) złożonego przez Podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Czy i w jakich sytuacjach roszczenia wobec dłużników stanowią koszt uzyskania przychodu ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2005 r. ( data wpływu 12.09.2005 r. ) złożony przez Podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podat ...

Generowanie strony w 10 ms