Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: maszyny

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. stosowania prawidłowej stawki VAT przy sprzedaży kosiarek, karczowników oraz maszyn i urządzeń rolniczych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług opodatkować świadczenie usług odpłatnego udostępniania maszyn ludziom do zabawy typu bokser,cymbergaj,flipper,stół bilardowy oraz udostępnianie alkomatu?

Ze stanu faktycznego wynika, że Zakład Gastronomiczny chce świadczyć usługi odpłatnego udostępniania maszyn ludziom do zabawy typu bokser, cymbergaj, flipper, stół bilardowy oraz udostępniać alkomat.Pytanie podatnika dotyczy kwestii czy w sposób prawidłowy ustalił stawki podatku od towarów i usług w stosunku do usług dla których symbole PKWiU określił Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjn ...

Na wyposażeniu firmy znajdują się samochody Żuk i Kamaz oraz sprzęt w postaci koparek, walców i równiarek drogowych różnych marek i roczników produkcji. Firma nie dysponuje świadectwami homologacji do tych pojazdów ani decyzjami o zwolnieniu z obowiązku posiadania świadectwa homologacji. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. można odliczać podatek naliczony od zakupu paliw silnikowych?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. Zgodnie z art. 86 ust ...

Na wyposażeniu firmy znajdują się samochody Żuk, Kamaz, Jelcz, Star oraz sprzęt w postaci walców , ładowarek, spycharek i równiarek drogowych różnych marek i roczników produkcji.Firma nie dysponuje świadectwami homologacji do tych pojazdów ani decyzjami o zwolnieniu z obowiązku posiadania świadectwa homologacji. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. można odliczać podatek naliczony od zakupu paliw silnikowych i od zakupu części zamiennych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2004r. uzupełnione w dniu 25.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy ...

W złożonym zapytaniu Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy prowadzący działalność gospodarczą „Usługi Koparką” (roboty ziemne, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych) ma prawo odliczyć podatek VAT od paliwa użytego do pracy koparki, oraz od zakupu ww. sprzętu. Podatnik stwierdza, że przysługuje mu taka możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT od paliwa oraz zakupu koparki, gdyż jest to maszyna budowlana wolnobieżna – maszyna zwolniona z obowiązku rejestracji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: W myśl art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą zakwalifikowania sprzedaży używanych maszyn i urządzeń jako sprzedaży opodatkowanej lub zwolnionej od podatku VAT.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.), co do zasady opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. W myśl art. 4 pkt 7 ww. ustawy, pod pojęciem towarów używanych należy rozumieć towary, których okres używania przez podatnika dokonującego sprzedaży ...

Czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę wydatkowaną na zakup maszyny, tzn. zapłaconą w ramach pierwszego kontraktu oraz następnego, na podstawie którego otrzyma urządzenie?

W odpowiedzi na pismo skierowane w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje: Z przedstawionego przez podatnika opisu stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - na podstawie zawartej u ...

Prowadzę działalność w zkresie handlu maszynami budowlanymi. Noszę się z zamiarem wynajęcia jednej z mzszyn, która nie jest wpisaa do ewidencji śrdoków trwałych. Czy wykonanie usługi najmu pozbawi Podatnika prawa do rozliczania przychodów z tytułu działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego? Czy wynajem maszyny budowlanej opodatkowany jest stawką 8,5 %?

W związku z pismem z dnia 13 lipca 2004 r. oraz pismem wyjaśniającym z dnia 6 sierpnia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu uprzejmie informuje, że stanowisko podatnika w sprawie możliwości dalszego opodatkowania przychodów w formie ryczałtu w przypadku poszerzenia działalności gospodarczej o usługi najmu maszyn budowlanych oraz zastosowania stawki podatku od tych usług jest prawidłowa. W ...

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie „ usługi dźwigowo – montażowe ”-EKD 4550 – wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą, ma prawo odliczyć podatek VAT od paliwa użytego do pracy tego sprzętu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) podziela stanowisko podatnika w powyższej kwestii W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych ...

Spółka jako podwykonawca polskiego podatnika VAT świadczy na terytorium Czech usługę polegającą na modernizacji sterowania maszyny do cięcia profili okiennych PCV. Pytanie dotyczy określenia, czy przedmiotowa usługa jest opodatkowana podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługi jakie zamierza wykonywać Spółka należy zakwalifikować do usług na ruchomym majątku rzeczowym, o których mowa w art ...

Generowanie strony w 3 ms