Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kolejność zaspokajania wierzycieli (roszczeń)

Dotyczy interpretacji przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie sposobu opodatkowania i wysokości podatku od przychodu osiągniętego z tytułu otrzymania majątku i wypłacenia w części lub w całości kapitału udziałowego w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Strony Pana B. R. z dnia 5 września 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach z dnia 26 sierpnia 2005 r. Nr USI/415-16/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...


Czy zwolnienie podatnika z ponoszenia odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania przedsiębiorstwa wnoszonego aportem i przejęte przez innego podatnika spowoduje powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2007r. (data wpływu 15.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej ustalenia czy zwolnienie podatnika z ponosz ...

Generowanie strony w 4 ms