Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biokomponent

Czy podatnik może korzystać ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego(Dz.U. Nr.97, poz.966 z późn.zm.)do czasu wydania przez Ministra Gospodarki stosownego rozporządzenia regulującego wymagania jakościowe i metody badań jakości biokomponentów - estrów metylowych oraz estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych otrzymywanych w procesie przetwarzania rzepaku albo produktów ubocznych i odpadów?

Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 22.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie postanawia : uznać, że stanowisko przedstawione we wniosk ...

Czy istnieje górna granica zawartości biokomponentu w paliwie do której można skorzystać ze zwolnienia którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku dnia 12 maja 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego st ...

Czy firma może zakupić ester zgodnie z normą PN EN 14214 poza granicami kraju i Unii Europejskiej i wykorzystać ten produkt do produkcji biodiesla (przy zachowaniu warunków jego zawartości) o zawartości powyżej 10% - 30% biokomponentów i odliczyć ulgę w wysokości 2,20 złotych od każdego litra?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31 sierpnia 2005 roku (wpływ do tutejszego Urzędu 08 września 2005 roku) oraz jego uzupełnienia z dnia 14 września 2005 roku (wpływ do tutejszego Urzę ...

Czy podatnik nabywając wewnątrzwspólnotowo biokomponenty będzie mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zmianami)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego ...

Prawidłowe obliczenie podatku akcyzowego od biopaliwa przy wyprowadzeniu poza teren składu podatkowego.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 2 listopada 2005 roku (wpływ do tutejszego Urzędu 7 listopada 2005 roku) oraz jego uzupełnienia z dnia 30 stycznia 2006 roku (wpływ do tutejszego Urz ...

Prawidłowość obliczenia podatku akcyzowego od biopaliwa w przypadku wyprowadzenia poza teren składu podatkowego.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 1 grudnia 2005 roku (wpływ do tutejszego Urzędu 5 grudnia 2005 roku) oraz jego uzupełnienia z dnia 10 stycznia 2006 roku (wpływ do tutejszego Urzędu ...

Czy Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w przepisie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz.966 ze zmianami) w sytuacji gdy do wytworzenia biokomponentów użyty został olej rzepakowy modyfikowany genetycznie sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego ...

Czy zużycie wyprodukowanych w ramach działalności gospodarczej estrów matylowych oleju rzepakowego do zasilania maszyn i urządzeń rolniczych we własnym przedsiębiorstwie rolnym będzie podlegało zwolnieniu z akcyzy w pełnej wysokości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j z 2005r. Dz.U. nr 8, poz. 60 ze zm), Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe Wnioskiem z dnia dd.mm.rrrr., Podatnik na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej zwrócił się o wydanie pisemnej informacji na temat stosowania przepisów prawa podatkow ...

Czy może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w § 12 ust 1 pkt 1 i 2 rozporządzania Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przypadku, gdy biokomponent do produkcji biopaliwa zostanie zakupiony w ramach dostawy od producenta pochodzącego z kraju należącego do Unii Europejskiej i sprowadzony w procedurze zawieszenia akcyzy?

Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 5 kwietnia 2006 roku (wpływ do tut. Urzędu 6 kwietnia 2006 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w za ...


Generowanie strony w 11 ms