Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urządzenie przemysłowe

Pytanie podatnika „czy, podstawę naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, w przypadku dokonywania wypłat na rzecz kontrahenta zagranicznego powinna stanowić wartość netto z faktury za udostępnienie cystern kolejowych do korzystania przez Z. A. „P” S.A., czy też wartość brutto z uwzględnieniem 16% niemieckiego podatku VAT?”.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe. ...

Czy należność wypłacana kontrahentowi zagranicznemu z tytułu dzierżawy kontenerów (zbiorników), które mogą być nakładane na platformę kolejową bądź samochodową, służących do przewozu płynnych produktów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym i czy w związku z tym Spółka jest zobowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek od wypłaty ww. należności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14.11.2005 r. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 07.11.2005 r., nr PD.423/90/05 w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:- odmawiam zmiany zaskarżonego ...

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 11 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 11 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 ...

czy Społka wypłacając czynsz z tytułu najmu wagonów firmie czeskiej ma obowiązek potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wyskości 5% od kwoty netto (kwota bez podatku VAT) czy od kwoty brutto ?

Działając na podstawie art. 14 e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 12 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 24 czerwca ...

czy powstaje obowiązek pobrania podatku dochodowego przez płatnika w Polsce w wysokości 5% z uwagi na wypożyczonie maszyny rolniczej od kontrahenta z Danii ?

Działając na podstawie art. 14 e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 12 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od doch ...

czy Spółka jest zobowiązana każdorazowo potrącić zryczałtowany podatek dochodowy z wypłacanego czynszu za wydzierżawioną koparkę od rezydenta niemieckiego ?

Działając na podstawie art. 14 e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 12 ust. 3 umowy podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatk ...

czy płacąc za dzierżawę maszyny klejącej Spółka powinna pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat oraz jeżeli na Spółce ciąży taki obowiązek, to w jakiej wysokości powinna pobierać zryczałtowany podatek nie posiadając certyfikatu rezydencji podatkowej firmy z Niemiec, a w jakiej wysokości po uzyskaniu tego certyfikatu?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 12 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 ...

Czy zapłata za najem cystern i wagonów kolejowych firmie z siedzibą w Niemczech stanowi należność licencyjną ?

Działając na podstawie art. 14 e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 12 ust. 3 umowy podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatk ...


Generowanie strony w 37 ms