Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzeczność

Podatnik zawarł umowę pożyczki ze spółką mającą siedzibę w Holandii, z którą jest powiązana kapitałowo. Zarówno siedziba, jak i zarząd spółki holenderskiej znajduje się poza terytorium Polski. Spółka holenderska może udzielać pożyczek innym podmiotom, a w szczególności innym spółkom powiązanym z nią kapitałowo i taką działalność wykonuje. Pożyczkodawca pełni funkcję tzw. spółki holdingowej. Czy od opisanej powyżej czynności cywilnoprawnej jej strony lub jedna ze stron powinny uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 22.08.2005 r. (znak: PUS.V.436/07/05) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmioci ...

Sprzedaż nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy w związku z planowaną sprzedażą działki rolnej osobie fizycznej posiadającej gospodarstwo rolne Wnioskodawca wraz małżonką mogą skorzystać z artykułu 21 ust 1 pkt 28 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Opodatkowanie sprzedaży działek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w i ...

Generowanie strony w 56 ms