Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: izba skarbowa

Czy przychód z tytułu przekazanego długu powinien zostać wykazany w miesiącu/roku, w którym podpisana została umowa przejęcia długu, czy też w miesiącu /roku, w którym doręczone zostało pismo Dyrektora Izby Skarbowej? Czy podatek od przekazanego przez Spółkę w 2004r. długu powinien zostać zapłacony w odniesieniu do przychodów za 2004r., a więc rok w którym nastąpiło zdarzenie skutkujace zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej koniecznością zapłacenia podatku dochodowego, czy też należy uwzglednić podatek w rozliczeniu za 2005 r. czy za 2006 r.?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2005 r. (data wpływu 24.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie wykazania przychodu z tytułu nieodpłatnego św ...

Generowanie strony w 9 ms