Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: druga podstawa kasacyjna

1 Skarga kasacyjna podważająca ustalenia faktyczne przyjęte przez sąd pierwszej instancji musi opierać się na podstawie wymienionej w art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). 2 Skuteczne przytoczenie podstawy kasacyjnej z art. 174 pkt 2 p.p.s.a wymaga wskazania konkretnych przepisów postępowania sądowego, które zdaniem skarżącego zostały naruszone przez sąd pierwszej instancji (np. art. 141 § 4 p.p.s.a poprzez błędne przedstawienie stanu sprawy).

Wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Anny S. i Tomasza S. na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie z dnia 31 marca 2000 r. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzja Izby Skarbowej nie naruszyła prawa. Istotą sporu w rozpatry ...

Generowanie strony w 27 ms