Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Urząd Regulacji Energetyki

Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wykazaną w otrzymanej fakturze ilość zamówionej mocy i nośnika ciepła do okresu, którego dotyczy?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich ...

Generowanie strony w 17 ms