Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby tytoniowe

Podatnik zamierza dokonywać sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych tj. papierosów w ramach usług świadczonych w kraju za pośrednictwem „sklepu internetowego”. Przedmiotowe papierosy zostaną wcześniej nabyte z zapłaconą akcyzą od producenta (oznaczone znakami akcyzy i maksymalną ceną detaliczną). Dostawa ma zostać zrealizowana na podstawie wcześniejszego zamówienia towaru w ilości nie przekraczającej 200 sztuk papierosów dla danego zamawiającego. Wysyłka ma być realizowana przez firmę kurierską, która dokona dostawy zamówionego towaru. Podmiotami zamawiającymi będą osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej inne niż terytorium kraju. Zdaniem Spółki, w wyniku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, w świetle art. 2 ust. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.), nie dojdzie do wykonywania czynności powodującej powstanie obowiązku w podatku akcyzowym na podstawie art. 4 ust. 1-3 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto Spółka uważa, że sprzedaż i dostarczenie papierosów osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego również nie powoduje obowiązku zapłaty akcyzy w kraju nabycia.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 4 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 237 ze zm. ) w związku z wnioskiem Spółki XX z dnia 07.06.2005r., który wpłynął do Urzędu Celnego w Szczecinie w dniu 11.07.2005r. o udzie ...

Działalność X S. A. prowadzona na terenie Polski w zakresie opisanym we wniosku stanowi zakład w rozumieniu art. 5 konwencji z dnia 2 września 1991r. między Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Zyski osiągnięte przez zakład Spółki w Polsce podlegają opodatkowaniu zgodnie z polskim ustawodawstwem, w wysokości w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy cięte liście, suszone i fermentowane, przeznaczone do dalszego przerobu przemysłowego są wyrobem akcyzowym (wyrobem akcyzowym zharmonizowanym) i co za tym idzie, czy do czynności z nimi związanych mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Możliwość zwrotu podatku z tytułu zwrotu wyrobów tytoniowych z tytułu reklamacji, zmiany ceny nadrukowanej oraz nieprzydatności do spożycia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy Spółka jawna ma prawo do zwolnienia z obowiązku instalowania kasy rejestrującej od dnia 1 listopada 2008r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Czy przedmiotowe wyroby tytoniowe wykorzystywane do testów produkowanych przez firmę maszyn mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Jeżeli przedmiotowy produkt, w postaci masy aromatycznej, emitującej w wyniku spalania zapach, przeznaczonej do kominków i palenisk w celu odświeżania i odwaniania pomieszczeń - nie będzie się nadawał do bezpośredniej konsumpcji (do palenia), - w tej sytuacji nie będzie podlegał ustawie o podatku akcyzowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

W jakich ilościach można przewozić wyroby alkoholowe i tytoniowe bez podatku akcyzowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imien ...

Podmiot zobowiązany do otrzymywania i oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych. Prawo do odzyskania zapłaconej przedpłaty akcyzy przy zakupie znaków akcyzy, w przypadku zwrotu, w ramach ustalonych norm, znaków akcyzy utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...


Generowanie strony w 15 ms