Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rękojmia

Czy wartość części zużytych w ramach napraw gwarancyjnych jest kosztem uzyskania przychodu w momencie wydania ich z magazynu? Spółka udziela gwarancji jakości na części urządzeń w okresie 24 miesięcy od daty instalacji solarium, a dla niektórych części okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Powyższe warunki wynikają z warunków umowy sprzedaży, które otrzymuje każdy kupujący.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy koszty ponoszone przez Wnioskującą, a związane z naprawami dokonywanymi w ramach gwarancji i rękojmi, stanowią koszty uzyskania przychodu?

W dniu 12.09.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 26.09.2005r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka importuje urządzenia do obróbki drewna. W najbliższym czasie importowane będą z Niemiec podzespoły dla urządzeń do obróbki drewna. Wnioskująca nawiązała wsp ...

Czy ponoszone przez Podatnika koszty, związane z naprawami dokonanymi w ramach gwarancji i rękojmi, stanowią koszty uzyskania przychodu?

W dniu 30.12.2005r. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka produkuje panele do pralek automatycznych, których odbiorcami są producenci pralek. Ci ostatni z kolei zlecają wykonanie prac serwisowych firmom zewnętrznym, specjalizującym się w naprawach sprzętu gospodarstwa ...

Czy wydanie samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju w ramach umowy gwarancji lub rękojmi za wady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 27.04.2007r. (data wpływu do Urzędu – 04.05.2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 22.05.2007r. (data wpływu do Urzędu – 28.05.2007r.) postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Czy w sytuacji wypłaty pieniężnej związanej z uprawnieniem przysługującym nabywcy z tytułu rękojmi Spółka powinna zaliczyć wypłaconą kwotę do kosztów uzyskania przychodów, czy też obniżyć cenę mieszkania wystawiając fakturę VAT korygującą i skorygować podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy wywiązywanie się przez Podatnika z zobowiązań gwarancyjnych oraz wydatki związane z realizacją programu „punkty na nagrody” wynikających z zawartych przez oddział kontraktów będzie dla niego kosztem uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

CIT w zakresie określenia podstawy do naliczania amortyzacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w związku z wydaniem towaru wolnego od wad - zarówno w świadczeniach krajowych, jak również w obrocie zagranicznym - powstanie jakikolwiek obowiązek podatkowy określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Potrącona kwota z zobowiązania na podstawie wyroku sądowego jako koszt uzyskania przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy dokonując obniżenia ceny wskutek realizacji uprawnienia przysługującego Zamawiającemu na podstawie art. 560 § 1 KC Spółka powinna wystawić fakturę korygującą podstawę opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 47 ms