Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi radiowe

Czy podatnik jest zobowiązany do stosowania art. 90 ust. 2-7 ustawy o podatku VAT w sytuacji gdy na podstawie prowadzonych ewidencji jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 11.02.2005 roku (wpływ do Urzędu 01.03.2005 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania art. 86 ust. 1, art. 90 i a ...

Zapytanie dotyczy ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług od świadczonej usługi w zakresie redagowania i emisji audycji radiowych profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych związanych z edukowaniem społeczności przez radio lokalne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 41 ust. 2 w związku z poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), postanawia uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 2. ...

Czy wpływy z opłat abonamentowych należy zaliczyć do usług zwolnionych od podatku VAT? Czy wartość tych dotacji należy uwzględniać przy ustaleniu proporcji po zakończeniu roku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku z dnia 27.03.2006 r. (wpływ w dniu 03.04.2006 r.) o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADN ...

W złożonym wniosku Podatnik pyta o zwolnienie od podatku od VAT usługi emisji audycji radiowej, realizowanej w plenerze w Łodzi, będącej elementem programu "Sylwester 2006".

Działając na podstawie art. 216, art. 217, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, ust.3, art. 41 ust. 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2006 r. (data wpływu do t ...

Generowanie strony w 28 ms