Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce przeznaczenia

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy koszty transportu importowanego towaru oraz inne opłaty poniesione na terenie Wspólnoty należy wliczać do wartości celnej czy do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

P O S TA NO W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a, 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r. z późniejszymi zmianami), art. 29 ust. 15 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), oraz art. 11 część B ust. 3 lit. b) Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17.05.1977r. ...

Czy podlegają rozliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu importu towarów, koszty z tytułu przewozu kontrahentów i inne koszty przewozowe?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 1.07.2005 r. (doręczony w dniu 4.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w za ...

Jaką stawką podatku VAT winna być opodatkowana usługa przetransportowania odpadów z miejsca składowania przejściowego do miejsca ich odbioru?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 84 ms