Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: próbki do czasopism

Jak powinno być zakwalifikowane pod kątem podatku dochodowego od osób prawnych bezpłatne otrzymanie próbek/podarków od podmiotu zlecającego i następnie ich bezpłatne rozprowadzenie np. wśród czytelników pisma?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 w związku z art.14a § 4 i art.15 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami /, w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 21.06.2005r. /wpływ do Urzędu 27.06.2005r / uzupełnionym 4.10.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, ...

Czy czynność nieodpłatnego przekazania płyt CD dołączonych do gazety nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 6 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegó w zakresie podatkuod towarów i usług stwierdz ...

W związku z powyższym zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż czasopisma z gadżetem, czy też bez, jest w całości odpłatną dostawą towarów i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 22 ms