Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ruch drogowy

Czy w przypadku nieruchomości położonych w pasie rozdzielającym autostrady i przeznaczonych na budowę autostrady - dla celów ustalenia podatku od nieruchomości ma znaczenie fakt prowadzenia na nich działalności gospodarczej.

Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym przez podatnika, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja uzyskała w trwały zarząd grunty, które objęte zostały decyzją lokalizacyjną autostrady i stanowią część pasa drogowego. Część z tych nieruchomości stanowiła dotąd własność prywatną, w tym niejednokrotnie były to grunty z posadowioną na nich działalnością gospodarczą (usługowo - ...

Czy w przypadku wydzierżawienia osobie prywatnej nieruchomości położonych w pasie rozdzielającym autostrady i przeznaczonych na budowę autostrady - ma ona obowiązek uiszczać podatek od nieruchomości?

Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym przez podatnika, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja uzyskała w trwały zarząd grunty, które objęte zostały decyzją lokalizacyjną autostrady i stanowią część pasa drogowego. Część z tych nieruchomości stanowiła dotąd własność prywatną, w tym niejednokrotnie były to grunty z posadowioną na nich działalnością gospodarczą (usługowo - ...

- dotyczy stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej.

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8. poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635), po rozpatrzeniu wniosku Wicestarosty Mrągowskiego z dnia 3 stycznia 2007 o wydanie interpretacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy o opłacie sk ...

Generowanie strony w 9 ms