Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: preparat (środek) płynny

Spółka wnioskuje o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu stosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, w sprawie określenia wysokości stawki podatku VAT na wytwarzanie płynów infuzyjnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r ...

Generowanie strony w 4 ms