Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sentencja decyzji

Czy, jeżeli w postanowieniu organu pierwszej instancji pominięto ocenę prawną stanowiska pytającego, to postanowienie takie rażąco narusza prawo?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 207 i art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr PDP/423-14/05/BA/20949, wydanym w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do z ...


Generowanie strony w 32 ms