Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontyngent wojskowy

Czy nagrody pieniężne przeznane przez Ministra Obrony Narodowej żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju między innymi w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) w Republice Iraku i Afganistanie są objęte zwolnieniem przedmiotowym?

Z treści złożonego zapytania wynika, że żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju między innymi w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) w Republice Iraku i Afganistanie Minister Obrony Narodowej, na mocy posiadanych uprawnień, przyznaje nagrody pieniężne. Mając na uwadze powyższe Jednostka zwraca się z zapytaniem, czy w/w nagrody pieniężne objęte są zwolnieniem przedmiotowy ...

Generowanie strony w 4 ms