Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: egzekucja z rachunków bankowych

Podniesione przez stronę zarzuty, dotyczą przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Już sama nazwa tego aktu wskazuje, że nie jest to procedura, która ma zastosowanie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stąd też naruszenie art. 13 § 1 i art. 7 § 2 tej ustawy przez Sąd I instancji nie było możliwe.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wszczął postępowanie egzekucyjne w stosunku do C POLONIA –W, Spółka z o.o. Filia w S i dokonał zajęcia rachunków bankowych strony. Spółka z o.o. C POLONIA – W, zwróciła się do organu egzekucyjnego z wnioskiem o zwolnienie z zajęcia egzekucyjnego rachunków w Banku P SA I O/W i Banku P SA III O/W. We wniosku Spółka wyjaśniła, że dopiero w wyniku za ...


Generowanie strony w 10 ms