Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi w zakresie produkcji

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczonych usług w zakresie produkcji programów rozrywkowych, oświatowych i informacyjnych dla dzieci i młodzieży na zamówienie telewizji komercyjnych.

Z treści zapytania Strony wynika, iż przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie produkcji programów rozrywkowych, oświatowych i informacyjnych dla dzieci i młodzieży na zamówienie telewizji komercyjnych. Zapytanie Strony dotyczy stawki podatku od towarów i usług od ww. usług. Strona podaje, że świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.20.12-00.00 "Usługi telewizji". Zdan ...

Czy Spółka ma obowiązek rozliczyć podatek VAT z tytułu zakupu towaru z firmy amerykańskiej i niemieckiej w przypadku gdy towar nie został przemieszczony na terytorium kraju, lecz poza terytorium Wspólnoty i gdy transport ten odbywa się na trasie UE-USA, zaś firma w USA na wartość wykonanych usług na tym towarze wystawia fakturę będącą podstawą rozliczenia podatku VAT z tytułu towaru sprowadzonego z USA ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 13.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione w ...

W zakresie stawki podatku dla usług związanych z realizacją materiału filmowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 20 ms