Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pies służbowy

Czy słuszna jest interpretacja zaliczająca ryczałt pieniężny, wypłacany funkcjonariuszom Służby Więziennej za wyżywienie psa służbowego, do ekwiwalentu zwolnionego od podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Funkcjonariuszom Służby Więziennej wypłacony będzie ryczałt pieniężny na wyżywienie psów służbowych. Równoważnik ten w całości byłby przeznaczony na zakup środków żywnościowych dla psa i nie zawierałby wynagrodzenia dla przewodnika psa, co wynika z Zarządzenia-1/2004 z dnia 8 stycznia 2004r. w sprawie ustalania metod i form wykonywania zadań ochronnych przez funkcjonariuszy SW, w którym Dyrektor G ...

Generowanie strony w 5 ms