Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przerachowanie

Czy istnieje możliwość przerachowania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc na poczet zobowiązań podatkowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2005 roku (wpływ do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 24.08.2005 roku), uzupełniony w dniu 24.10.2005r. i 21.11.2005r. o udz ...

W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości, w przypadku wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem o przerachowanie nadpłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy Spółka właściwie interpretuje art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako nakazujące rozpoznanie kwot zwrotu nadpłaty z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska jako przychodu podatkowego roku 2008, a w konsekwencji wykluczające konieczność korygowania wysokości kosztów za poprzednie lata?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

czy zmiana rodzaju samochodu (przerejestrowanie) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 500 kg na samochód osobowy, powoduje obowiązek dokonania jakiegokolwiek zwrotu odliczonego VAT-u, czy też jakiejkolwiek korekty VAT-u

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 93 ms