Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: architektura

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie nagród pieniężnych za udział w konkursach architektonicznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak (...) z dnia 19.04.2005 r. (data wpływu: 25.04.2005 r.), uzupełnionego pismem znak (...) z dnia 24.05.2005 r. (data wpływu: 25.05.2005 r.), w sprawie udzielenia ...

Czy jednorazowa sprzedaż prawa autorskiego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 05.04.2006r. przez Pana ......... dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASAD ...

Czy otrzymane wynagrodzenie za przeniesienie prawa autorskiego do projektu architektonicznego należy traktować jako przychód z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło czy jako przychód z tytułu zbycia praw autorskich ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.05.2006 r., znak: AKF 260/05/2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy dnia 26 lipca 1 ...

- dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nagrody otrzymanej w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy centrum sportowo-rekreacyjnego.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.04.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 18.04.2006r., znak: USIV/l/443-6/06, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkie ...

Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki poniesione przez Spółkę na architekturę zieleni w części stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, a w części oddzielne od budynku środki trwałe ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra F ...


Czy ODDZIAŁ postąpi prawidłowo, zaliczając do przychodów za miesiąc luty 2011 r. na podstawie art. 12 ust. 3 w poł. z ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwotę w wysokości X zł za wykonanie ww. usługi, która została potwierdzona w wystawionej przez ODDZIAŁ na rzecz Zamawiającego fakturze?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 39 ms