Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce odprawy celnej

Czy przywóz do Polski towarów zaimportowanych przez Podatnika z Chin i dopuszczonych do obrotu na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE uznać należy za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy też za import towarów?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we ...

Czy sprowadzenie towaru z Chin do Polski poprzez odprawę celną w Hamburgu stanowi import zwolniony od podatku VAT i wewnątrzwspólnotowe nabycie podlegające opodatkowaniu w Polsce?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07.06.2006r. (data wpływu 19.06.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Czy zakup towaru od kontrahenta z Chin dostarczonego do Niemiec (Hamburg), gdzie dokonano odprawy ostatecznej towaru, a następnie sprzedanego na terytorium Niemiec można potraktować jako import towarów, czy też jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 14 lipca 2006r pismem o udzielenie pisemnej interpretacji w podatku od towarów i usług co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usł ...


Generowanie strony w 26 ms