Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprawa indywidualna

Zwrócono się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe nabywcy nieruchomości sprzedawanej przez syndyka w postępowaniu upadłościowym z wolnej ręki -

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1, art.14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)– dalej: Ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku syndyka masy upadłości, z dnia 18 lipca 2005r., (wpływ w dniu 26.07.2005r.) uzupełnionego w dniu 11.08.2005r., o udziel ...

Generowanie strony w 40 ms