Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieobecność

Czy istnieje obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przez kuratora sądowego ustanowionego dla osoby nieobecnej

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 23.10.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku składania zeznań o wysokości osiągniętego d ...

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego przy sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA a podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imien ...

Generowanie strony w 8 ms