Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiały promujące

Czy od 1 czerwca 2005 r. przekazywanie materiałów promujących Gminę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a także wskazanie, czy przekazanie prezentów typu kubki, serwetki, rzeźby na rzecz firm i instytucji należy objąć tym podatkiem?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku .............. z dnia 20.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opoda ...

Czy w związku ze zmianą przepisów art. 7 ust. 3 i ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług od dnia l czerwca 2005r podatnik nabywając tego typu materiały drukowane oraz towary spełniające warunki o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt. 2 ustawy i przekazując je w ramach prowadzonej działalności ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, jeżeli z tytułu ich wydania nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku należnym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj .Dz. U. z 2005r.Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2005r. (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 86 ust 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2 ...

Pytanie Wnioskodawcy:Czy w podstawie opodatkowania VAT materiałów reklamowych Spółka powinna uwzględniać wartość usług związanych z przygotowaniem ich projektu?Jeżeli tak, to czy prawidłowe będzie uwzględnienie kosztu nabycia usług projektowania materiałów reklamowych wyłącznie przy ?pierwszym" wydaniu tych materiałów kontrahentom Spółki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Nac ...

Czy komputer, rzutniki, materiały reklamowe są kosztami prowadzonego przez firmę kursu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, ust. 6, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 16f ust. 3, art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku N. sp. z o.o. z dnia 21.11.2005 r. (...) o ...


Czy zakup gadżetów takich jak : koszulki polo, kubki, zapalniczki, kalendarze, zegary ścienne, smycze reklamowe, torby nylonowe, ołówki, breloczki stanowi koszt uzyskania przychodów jako wydatki związane z reklamą?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 03.07.2007r ...


Czy, w świetle art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ustawy o VAT, umieszczenie wymienionych we wniosku materiałów POS od dnia 1 maja 2004 r., stanowi czynności podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy podlega opodatkowaniu wstawianie do sklepów i lokali gastronomicznych tzw. materiałów POS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy podlega opodatkowaniu wstawianie do sklepów i lokali gastronomicznych tzw. materiałów POS ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 39 ms