Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana miejsca wykonywania czynności

,,Od dwóch lat wraz z mężem prowadzę działalność gospodarczą jako spółką małżeńską. Rozliczamy się z tej działalności na podstawie książki przychodów i rozchodów każdy deklaracją PIT -5 L i jesteśmy płatnikami VAT-u jako. 1 października br. otworzyłam Agencję Usługową. Obie działalności mają ten sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pomimo że Agencję Usługową prowadzę tylko na własne nazwisko...... Czy automatycznie z działalności Agencji Usługowej (...) jestem płatnikiem VAT-u?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Pani (....) z dnia 03.11.2005r. ( data wpływu 08.11.2005r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: prowadzona wspólnie przez małżonków działalność gospodarcza a odrębn ...

Czy zmiana miejsca zameldowania powoduje zmianę właściwości organu podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 28 ms