Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dochód jednostek samorządu terytorialnego


Czy płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn może pobrać zryczałtowane wynagrodzenie przysługujące płatnikowi, jeżeli wcześniej płatnik nie korzystał z tej możliwości, jeśli tak to w jakim trybie i za jaki okres może zostać pobrane w/w wynagrodzenie?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Notariusza ... z dnia 11.09.2006 r. (data wpływu 26.09.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesien ...

Czy ewentualny dochód zrealizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego na wskazanym we wniosku rozliczeniu nakładów podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

29.06.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono 20.08.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, będący jednostką samorządu terytorialnego, razem ze Spółką X, której jest większościowym akcjonariuszem, zaangażowany jest w realizację projekt ...

Czy przychody i koszty uzyskania przychodów związane z administrowaniem nieruchomościami, stanowiącymi majątek własny Gminy, obejmującym najem i dzierżawę składników majątku Gminy należy uwzględnić przy obliczaniu zaliczek oraz wypełnianiu zeznania podatkowego, w przychodach I kosztach Zakładu budżetowego – administratora.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Generowanie strony w 54 ms