Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przystań morska

Czy Spółka będąca podmiotem zarządzającym portami morskimi może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujścia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza, iż stanowisko podatnika zawarte we wniosku - jest nieprawidłowe. Zapytanie podatnika dotyczy stosowania p ...

Generowanie strony w 9 ms