Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urząd morski

Pełnomocnik wnioskodawcy podał, że Urząd Morski w Szczecinie jest posiadaczem nieruchomości i budynków położonych w Świnoujściu. Obiekty te pozostają w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Czyw związku z powyższym: 1. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od posiadania przedmiotu opodatkowania na podstawie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej? 2. Czy obiekt "Latarnia Morska w Świnoujściu" jest obiektem całkowicie zwolnionym od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)? Czy fakt wynajmowania pomieszczeń w nieruchomościach znajdujących się w zarządzie Urzędu Morskiego należy traktować jako działalność gospodarczą Urzędu Morskiego w zakresie wynajmu pomieszczeń i stosować stawkę określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) - niezależnie od tego, czy najemca posiada status przedsiębiorcy.

Prezydent Miasta Świnoujścia, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości stwierdza, że: sposób opłacania przez Urząd Morski w Szczecinie podatku od ni ...

Generowanie strony w 4 ms