Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: piły łańcuchowe

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązywała w dniu 10.02.2000 r. od sprzedaży pilarki, objętej symbolem statystycznym SWW 0827-31?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, ze zm.), § 61 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22.12.1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku Pana R Z z dnia 24.08.20 ...

Generowanie strony w 37 ms