Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby rehabilitacyjne

Interpretacja w sprawie art. 18 ust. 2 i poz. 45 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Zgodnie z art. 18 ust. 2 i poz. 45 załącznika nr 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy ...

Generowanie strony w 7 ms