Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi naprawy i regeneracji

-jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży wyrobów (elektrody EEG, przewody EEG, czepki EEG) i odpadów poprodukcyjnych oraz przy świadczeniu wskazanych usług naprawy i regeneracji.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 28 września 2005 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w związ ...

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy obciążając dzierżawcę za nabyte na terytorium Niemiec części zamienne i usługi remontowe winna naliczyć na terytorium Polski VAT.

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Zachodnipomoskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego uznaje przedstawione stanowisko za zgodne z prawem. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynik ...

W jaki sposób winny być rozliczane w deklaracji VAT-7 faktury otrzymywane od kontrahenta zagranicznego za usługi naprawy i wymiany zużytych części w ciągnikach siodłowych oraz za paliwo i rozmowy telefoniczne

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uzna ...Generowanie strony w 14 ms