Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa konsygnacyjna

Podatnik, prowadzi skład celny, do którego na podstawie umowy konsygnacyjnej przyjął towar niewspólnotowy – własność nierezydenta nie będącego podatnikiem VAT-UE. Na podstawie pisemnego polecenia właściciela towaru wystawił w jego imieniu i na jego rzecz dokument sprzedaży w cenie określonej przez właściciela towaru oraz wydał towar wskazanej przez niego firmie transportowej. Towar opuścił obszar Unii, dochodem podatnika jest opłata za składowanie towaru. Podatnik nie pośredniczy w obrocie pieniężnym pomiędzy właścicielem towaru a kupującym.Zgodnie z treścią „zlecenia wydania towaru na podstawie umowy o konsygnację” właściciel towaru określił kupującego, rodzaj, ilość i wartość towaru oraz wagę przesyłki i ilość opakowań.Wystawionym przez Podatnika „dokumentem sprzedaży” jest faktura zawierające wszystkie ujęte w zleceniu dane odnośnie towaru. Jako „sprzedającego” w dokumencie tym wskazano pytającego Podatnika, działającego na rachunek właściciela towaru, jako kupującego – podmiot ukraiński. Wywóz towaru poza granice Unii urząd celny potwierdził dokumentem SAD, na którym jako nadawcę/eksportera wskazano pytającego Podatnika.Czynności te zostały dokonane w maju 2005 r. Przedmiotem wątpliwości Podatnika jest kwestia, czy powyższa sprzedaż towaru wykonana przez niego w imieniu innego właściciela przedmiotu wywozu podlega ustawie o podatku VAT i czy winna być zarejestrowana w ewidencji sprzedaży Podatnika.W ocenie Pytającego sprzedaż ta nie podlega u Podatnika regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ jest sprzedażą towaru, którego właścicielem jest inny podmiot, Podatnik zaś nie dysponował nim jak właściciel.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60 ze zm.) art. 2 pkt. 8 lit. a), art. 5 ust. 1 pkt. 2, art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu pisma Podatnika z dn. 18.08.2005 r. (d ...

Generowanie strony w 11 ms