Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeładunek

Czy możliwe jest przeprowadzanie przeładunku paliw przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej nie będącym składem podatkowym?

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpoznaniu zażalenia z dnia 12.10.2005r. złożonego przez podatnika XXXXXX działającego za pośrednictwem Doradcy podatkowego YYYYYY na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku z dnia 29.09.2005r. nr 311000-PA-0550-21/05/JŻ ...

Czy Spółka powinna wystawiać faktury wewnętrzne na import usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2006r. (data wpływu 11.07.2006r.) uzupełnionym pismami z dnia 18.08.2006r., 29.08.2006r. i 31.08.2006r., o udziel ...

Czy świadczenie usług portowych na rzecz kontrahenta z kraju członkowskiego Unii Europejskiej można traktować jako usługi bezpośrednio związane z wewnątzrwspólnotową usługą transportu towarów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika znak: FK/41/2005 z dnia 19.12.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sp ...

Gdzie jest miejsce świadczenia usług związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów wykonywanych na obszarze polskich portów morskich?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika znak: FK/41/2005 z dnia 19.12.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sp ...


Zdaniem Podatnika, w przypadku, otrzymania faktur za usługi przeładunkowe (dotyczące świadczonych usług transportowych) od kontrahenta spoza UE (Spółka podała swój NIP UE), które dotyczą tras przewozów z Niemiec do Francji, na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej i spoza Wspólnoty, nie występuje obowiązek naliczenia podatku VAT w Polsce z tytułu importu usług.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać z ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do Polski w ramach transportu międzynarodowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Miejscem świadczenia usług przeładunku i opłat portowych, a także ochrony terminala jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, a skoro miejscem ich świadczenia jest terytorium Niemiec to opodatkowanie tych usług podlega na terytorium Niemiec.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na załadunku/przeładunku i składowaniu w polskim porcie morskim towarów podlegających eksportowi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 24 ms