Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: użytki leśne

Podatnik zakupił działkę z zamiarem przeznaczenia jej na działalność rolniczą. Przedmiotem działalności podatnika są między innymi uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo. Grunt ten nigdy nie został przeznaczony pod działalność gospodarczą, obecny stan działki to teren zakrzewiony, ugór. Czy grunt ten podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), postanawiam udzielić na wniosek podatnika interpretacji art. 1 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), stwierdzając, że tylko część działki nr 2871 położona w B., będąca własnością spółki, podlega opodatkowaniu podatk ...

Generowanie strony w 7 ms