Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność materialna

Czy umorzona wartość powstałego niedoboru, obciążająca pracownika (zgodnie z zawartą umową o odpowiedzialności materialnej za szkody) stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 29.08.2005 r. spółka wystąpiła do Naczelnika Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownik zawarł z pracodawcą (wnioskodawca) umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej za szkody spowodowane powstaniem niedobor ...

Kwestia opodatkowania zawinionych niedoborów magazynowych, pokrytych przez osoby materialnie odpowiedzialne.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 2.12.2005 r. (bez znaku, z datą wpływu 6.12.2005 r.), dotyczące udziele ...

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii korekty naliczonego podatku od towarów i usług, odliczonego przy zakupie towarów objętych niedoborem.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 2.12.2005 r. (bez znaku z datą wpływu 06.12.2005r.) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania prze ...

Czy do kwoty niedoboru ustalonego na podstawie ceny ewidencyjnej (ceny zakupu+marża) należy doliczyć podatek VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 31.01.2006 r. postanawia uznać za ...

Opodatkowanie niedoboru podatkiem VAT. Dokonanie korekty podatku naliczonego w związku ze stwierdzeniem niedoboru zawinionego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy składka asekuracyjna z tytułu ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej S.A. z tytułu finansowych skutków roszczeń będących następstwem działania, bądź zaniechania działania Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 21 ms