Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata uzdrowiskowa

Czy słuszne jest stanowisko Spółki stwierdzające, że: w przypadku pobytu osób fizycznych nieprzekraczającego okresu jednej doby hotelowej (a nie doby kalendarzowej, czy też dnia), osoba przebywająca w hotelu, pensjonacie, domu wypoczynkowym nie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Natomiast w przypadku pobytu przekraczającego czas trwania jednej doby hotelowej, przebywający powinien uiścić opłatę za każdą dobę pobytu, włączając w to również pierwszą dobę.

POSTANOWIENIE Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) postanawia udzielić następującej interpretacji: - "E." sp. z o.o. - W. A. - inkasent opłaty uzdrowiskowej zobowiązany jest do pobierania tej opłaty na terenie Gminy Miasto Augustów od osób fizycznych przebywającyc ...

Czy w świetle przepisu art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym jest podatnikiem podatku VAT z tytułu pobieranych opłat za wstęp na teren parku?

DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. Nr P.P/443/5/06 z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Czy czynności pobierania opłaty uzdrowiskowej i przekazywania jej na rachunek bankowy Urzędu Miasta są usługami finansowymi, które wyłączają z możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Jeśli nie, to jakie to są usługi i jaka jest stawka zryczałtowanego podatku dla tych usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

Czy w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego inkasentowi, będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Urząd powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy i postępować zgodnie ze wskazaniami art. 41 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Opodatkowanie wynagrodzenia za pobór opłaty uzdrowiskowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 10 ms